Procedura naboru "krok po kroku"

Procedura zgłaszania się do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Uruchomienie rekrutacji: 01 czerwca 2019 roku, godz. 15.00.

 1. Wypełnij aktywne formularze 1 (udział w Projekcie ZintegrUJ) i 1a (udział w JIPhDP). Podpisz i zeskanuj.
 2. Formularz 1a wypełnij w języku angielskim.
 3. Pobierz wzór rekomendacji do Programu i prześlij Promotorowi z prośbą o odesłanie na adres: phdp@uj.edu.pl z adnotacją IMIĘ, NAZWISKO KANDYDATA w tytule wiadomości najpóźniej do 31 lipca 2019 roku, godz. 15.00.
 4. Pobierz załączniki 2 i 3. Podpisz je i zeskanuj.
 5. Zeskanuj poświadczenie uczestnictwa w studiach doktoranckich w UJ.
 6. Zeskanuj poświadczenie otwarcia przewodu doktorskiego.
 7. Zestaw dokumentów powinien się składać z:
 1. Formularz 1 (udział w Projekcie ZintegrUJ) – plik .docx plus skan do pdf.
 2. Formularz 1a (udział w JIPhDP) = plik .docx plus skan do pdf.
 3. Załącznik 2 – skan do pdf.
 4. Załącznik 3 – skan do pdf.
 5. Poświadczenie uczestnictwa w studiach doktoranckich w UJ – skan do pdf.
 6. Poświadczenie otwarcia przewodu doktorskiego – skan do pdf.

 

Łącznie: 8 dokumentów (Formularze 1 i 1a w dwóch różnych plikach) plus rekomendacja, którą Promotor przesyła bezpośrednio na konto Programu.

Wszystkie dokumenty prześlij najpóźniej do 31 lipca 2019, godz. 15.00 na adres phdp@uj.edu.pl z tytułem wiadomości zawierającym: Twoje imię i nazwisko oraz dopisek: REKRUTACJA II EDYCJA. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Uwaga: oryginały dokumentów będą potrzebne dopiero po zakwalifikowaniu się do Programu (w chwili podpisywania umowy).

 

Załączniki będą widoczne po zalogowaniu się na stronie adresem w domenie "uj.edu.pl".

Załącznik 1 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Załącznik 1a - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Załącznik 2 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Załącznik 3 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Recommendation Letter - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Lista czasopism wyróżnionych MNiSW - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Lista czasopism i wydawnictw MNiSW zostanie ogłoszona jako załącznik do rozporzadzenia MNiSW najpewniej do końca czerwca 2019 roku i wówczas ukaże się jako dostępny załącznik na stronie Programu. Gdyby rozporządzenie nie wyszło do tego czasu, obowiązuje stara lista czasopism, która znajduje się pod tym linkiem.