Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt ZintegrUJ

Jagielloński Program Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2023 jest realizowany jako Działanie 5 projektu ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POWR.03.05.00-00-Z309/17-00).