Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt ZintegrUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura naboru w ramach dodatkowego naboru "krok po kroku"

Uruchomienie rekrutacji: 06 września 2022 roku, godz. 15.00.
 1. Wypełnij aktywne formularze 1 (udział w Projekcie ZintegrUJ) i 1a (udział w JIPhDP). Podpisz i zeskanuj.
 2. Formularz 1a wypełnij w języku angielskim.
 3. Pobierz wzór rekomendacji do Programu i prześlij Promotorowi z prośbą o odesłanie na adres: phdp@uj.edu.pl z adnotacją imię, nazwisko kandydata w tytule wiadomości najpóźniej do 16 września 2022 roku, godz. 14.00.
 4. Pobierz załączniki 2 i 3. Podpisz je i zeskanuj.
 5. Zeskanuj poświadczenie uczestnictwa w studiach doktoranckich w UJ.
 6. Zeskanuj poświadczenie otwarcia przewodu doktorskiego.
 7. Zestaw dokumentów powinien się składać z:
 1. Formularz 1 (udział w Projekcie ZintegrUJ) – plik .docx plus skan do pdf.
 2. Formularz 1a (udział w JIPhDP) = plik .docx plus skan do pdf.
 3. Załącznik 2 – skan do pdf.
 4. Załącznik 3 – skan do pdf.
 5. Poświadczenie uczestnictwa w studiach doktoranckich w UJ (dotyczy wyłącznie doktorantów starego trybu, doktoranci Szkół Doktorskich nie są uprawnieni) – skan do pdf.
 6. Poświadczenie otwarcia przewodu doktorskiego (dotyczy tylko osób posiadających otwarty przewód doktorski) – skan do pdf.

Łącznie: 8 dokumentów (Formularze 1 i 1a w dwóch różnych plikach) plus rekomendacja, którą Promotor przesyła bezpośrednio na konto Programu.

Wszystkie dokumenty prześlij najpóźniej do 16 września 2022, godz. 14.00 na adres phdp@uj.edu.pl z tytułem wiadomości zawierającym: Twoje imię i nazwisko oraz dopisek: rekrutacja II nabór dodatkowy. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Uwaga: oryginały dokumentów będą potrzebne dopiero po zakwalifikowaniu się do Programu (w chwili podpisywania umowy).

Załączniki będą widoczne po zalogowaniu się na stronie adresem w domenie "uj.edu.pl".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Załącznik 1 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

załącznik 1a - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

załącznik 2 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

załącznik 3 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Recommendation Letter - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Lista wydawnictw MEiN - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Lista czasopism MEiN - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!